Ułatwienia dostępu

ROZSTRZYGNIĘCIE RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG DOFINASOWANIE DLA GMINY MYSŁAKOWICE.

ROZSTRZYGNIĘCIE RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG DOFINASOWANIE DLA GMINY MYSŁAKOWICE.
Premier zatwierdził dofinansowanie dla dróg samorządowych w naszym regionie. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kluczowy instrument wsparcia, na który mogą liczyć lokalne samorządy. Nabór prowadzony był przez urzędy wojewódzkie, gdzie wnioski opiniowała specjalna komisja powoływana przez wojewodę. To już kolejna edycja rządowego wsparcia, która płynie dla województwa dolnośląskiego a z którego skorzysta Gmina Mysłakowice. W wyniki rozstrzygnięcia naboru Gmina Mysłakowice otrzymała dofinasowanie w wysokości 70% to jest kwotę 1 387 750,00 zł - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 115164D i 115165D - ul. Czarny Strumień i ul. Górna w Łomnicy”. Niebawem Urząd Gminy przystąpi do działań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy na powyższe zadanie. Będzie to kolejne zadanie w naszej gminie realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej.