Wykaz nr RGK.6840.4.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 270 położonej w Łomnicy

Wykaz nr RGK.6840.4.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 270 położonej w Łomnicy - więcej