Koncert i otwarcie pracowni ceramicznej.

W dniu wczorajszym uroczyście otworzyliśmy naszą nową PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ. Było to możliwe dzięki wsparciu środków z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec zeszłego roku Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zrealizował projekt z Programu Infrastruktura domów kultury pn. "Orzeł Kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury", który zakładał wykonanie izolacji pionowej i drenażu budynku, remont toalet oraz modernizację świetlicy i utworzenie pracowni ceramicznej.
Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury: dofinansowanie 260 000,00 zł całkowita wartość 392 235,00 zł
Udział w wydarzeniu wzięli zaproszeni goście, a wśród nich Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Marzena Machałek, Krzysztof Mróz - Senator RP, Michał Orman Wójt Gminy Mysłakowice, Radni Gmina Mysłakowice oraz mieszkańcy Powiat Karkonoski. Całe wydarzenie uświetnił koncert "Wspomnień mała garść", który został zorganizowany z inicjatywy Henryki Amborskiej członkini Klubu Senior+ funkcjonującego przy GOK Mysłakowice i duetu zespołu My Dwie. Koncert był swoistą podróżą pośród wspomnień z dawnych lat przy dźwiękach muzyki najwybitniejszych polskich artystów. Ich twórczość towarzyszyła nam w różnych chwilach naszego życia, przywołując pozytywne wspomnienia. Interpretacje w wykonaniu naszych artystów porwał tłumy widzów. W repertuarze : Anny Jantar, Anny German, Jonasza Kofty, Ryszarda Riedla, Andrzeja Zauchy, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Danuty Rinn, Ireny Jarockiej, Zbigniewa Wodeckiego, Kory, Krzysztofa Krawczyka Wystąpili : Duet My Dwie, Zespół Agat, Małgorzata Mitraszewska, Ala i Jacek Nahotko, Grażyna Łągiewka, Sławomir Darul, Władysław Kołtowski, Adam Wolak, Roman Lipiński