Wykaz nr RGK.6840.5.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 237/2 położonej w Łomnicy

Wykaz nr RGK.6840.5.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 237/2 położonej w Łomnicy - więcej