Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.6.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Sułkowskiego 5 w Mysłakowicach na rzecz najemcy

Wykaz nr RGK.6840.6.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Sułkowskiego 5 w Mysłakowicach na rzecz najemcy - więcej