Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Karpnikach

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Kapniki, że w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali widowiskowo – sportowej w Karpnikach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1.Otwarcie zebrania;
2.Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022;
3.Zmiany w Funduszu Sołeckim na 2023 r.;
4.Sprawy różne;
5.Zamknięcie zebrania.

                                                                                 Sołtys wsi Karpniki
                                                                                       Karolina Jaruga