Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Wojanowie

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Wojanów - Bobrów, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Wojanowie odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                             Sołtys Sołectwa wsi
                                                                             Wojanów - Bobrów
                                                                              Marlena Ożga