Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Bukowcu

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Bukowiec, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 19:00 w Pałacu Bukowiec odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                           Sołtys wsi Bukowiec
                                                             Jadwiga Kubik