Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Kostrzycy

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Kostrzyca, iż w dniu 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej "Sołtysówka" w Kostrzycy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022.
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                                 Sołtys wsi Kostrzyca
                                                                                 Bogdan Adamowicz