Wykaz nr RGK.6840.8.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 47/23, położonej w Dąbrowicy, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nr RGK.6840.8.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 47/23, położonej w Dąbrowicy, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - więcej