Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.7.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mysłakowicach przy ul. Nadbrzeżnej 37

Wykaz nr RGK.6840.7.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mysłakowicach przy ul. Nadbrzeżnej 37 - więcej