Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach – etap IV

Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach – etap IV
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach przy ul. Królewskiej. Połączy ul. Sułkowskiego z ul. Wojska Polskiego. W budowie przewidziano plac manewrowy, parkingi, oświetlenie zewnętrzne drogi oraz instalacją odwodnieniową wraz z wpustami. Długość odcinka drogi ponad to 900 mb. W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą będzie konsorcjum firm: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i PUPH „COM-D”
W dniu 25 kwietnia Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman oficjalnie podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.
Całościowa wartość robót budowlanych: 5 236 684,64 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości 2 800 000 zł oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 2 375 000 zł, wkład własny Gminy Mysłakowice 61684,64 zł.