Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu usługowego nr 13 położonego w Mysłakowicach przy ul. Jeleniogórskiej 8 - więcej