Ułatwienia dostępu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.


Budowa nowej szkoły w Mysłakowicach to największa inwestycja w historii gminy, wymagająca ogromnego zaangażowania i środków finansowych. Niesprzyjający czas jakim jest Covid, wojna na Ukrainie, inflacja, wysoki wzrost stóp procentowych i materiałów budowlanych spowodowały, że koszty budowy szkoły diametralnie wzrosły. Jednak mimo niesprzyjających warunków nie ustajemy w dążeniu do zakończenia zadania i uruchomienia nowej i nowoczesnej szkoły jak najszybciej.
Nie całe dwa lata temu, teren, gdzie dzisiaj stoi nowa szkoła porastał jeszcze trawą a na koniec kwietnia 2023 roku mamy zakontraktowane V etapów budowy w kwocie 51 481 193 zł. Środki zewnętrzne 28 375 000 zł. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Program Polska Sportowa – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Rezerwa Ogólna z Budżetu Państwa), wkład własny gminy 23 106 193 zł.
Na marcowej i kwietniowej Sesji Rady Gminy Mysłakowice warzyły się losy dalszej budowy nowej szkoły. Radni Gminy Mysłakowice musieli zadecydować, czy zatrzymujemy budowę obiektu i czekamy na „lepsze czasy”, co było by ogromnym problemem logistycznym, finansowym i społecznym, czy podejmujemy decyzję o sprzedaży Pałacu Królewskiego oraz emisji obligacji gminnych i dążymy do szybkiego zakończenia inwestycji.
W imieniu własnym oraz dzieci i młodzieży z terenu gminy, serdecznie dziękuję radnym za głosowanie „ZA” które umożliwi kontynuację budowy.
Początkiem maja br. zostanie otwarty przetarg na VI etap budowy szkoły, który obejmuje całkowite wykończenie większości szkoły i oddanie jej do użytku w nowym roku szkolnym 2023/2024.
Gmina Mysłakowice na bieżąco podejmuje również kolejne działania w celu pozyskania nowych zewnętrznych środków finansowych na budowę Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Czekamy min. na ogłoszenie naboru przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na dofinansowanie w ramach dotacji celowej na inwestycje w oświacie.

Z poważaniem
Wójt Gminy Mysłakowice
Michał Orman