Ułatwienia dostępu

Kolejny remont drogi.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.
Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman w obecności Radnego z Łomnicy Michała Myszy w dniu 12 maja 2023 roku oficjalnie podpisał umowę na „Przebudowę drogi gminnej nr 115164D i 115165D – ul. Czarny Strumień i ul. Górna w Łomnicy”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym złożono trzy ofert z których najkorzystniej cenę złożyła Firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z.o.o ul. Kaczawska 19 58-514 Jelenia Góra w kwocie 2 768 537,79 zł-. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się jako dwuwarstwową, warstwa wiążąca gr. 5 cm po zagęszczeniu oraz układana na niej warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu, zjazdy i jezdnia spięte będą krawężnikami betonowymi, wykonane zostaną pobocza z kruszywa naturalnego, przewidziano wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Informujemy, że dojazd do przebudowywanych odcinków tj. terenu budowy odbywać się będzie od strony ulicy Rybnej poprzez ulicę Lipową i ulicę Czarny Strumień w Łomnicy. W obowiązkach Wykonawcy jest bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg, w tym m.in. uzupełnianie ubytków, likwidacje odkształceń oraz naprawy innych elementów pasa drogowego, których uszkodzenie zostanie spowodowane przez przejazd do placu budowy.