Ułatwienia dostępu

OGŁOSZENIE PRACA NA ZASTĘPSTWO

OGŁOSZENIE

PRACA NA ZASTĘPSTWO

Na podstawie art.16 ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach sa-morządowych (Dz.U. z 2022r., poz. 530 ze zm.) w związku z planowaną usprawiedliwioną nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszo¬ne są o składanie swojego CV opatrzonego klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

do Urzędu Gminy Mysłakowice w terminie

do 26 maja 2023r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

Określenie stanowiska pracy:

ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Forma zatrudnienia:

1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2023r. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy.

 

1. Szczegóły ogłoszenia plik PDF.