Ułatwienia dostępu

Wybory 2023 do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Wybory 2023 do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Szanowni Państwo na tablicach ogłoszeń Gminy Mysłakowice została wymieszona uchwała nr 2/2023 wraz z terminarzem Krajowej Rady Izb Rolniczych zarządzająca wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych. Termin wyborów wyznaczono na dzień 24 września 2023 r.
Dolnośląska Izba Rolnicza ogłosiła nabór na kandydatów do komisji okręgowych (gminnych). Osoby chętne mogą się zgłaszać do Biur Terenowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej ul. Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra II piętro pok. 222 lub do Urzędu Gminy Mysłakowice pok. 17 - do dnia 22.06.2023 r.
Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni).
Przepisy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych dostępne są na stronie www.izbarolnicza.pl w zakładce Wybory 2023.