Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.19.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Łomnicy przy ul. Karkonoskiej 75 – dz. nr 41, obręb Łomnica

Wykaz nr RGK.6840.19.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Łomnicy przy ul. Karkonoskiej 75 – dz. nr 41, obręb Łomnica - więcej