Ułatwienia dostępu

Kolejne etapy budowy szkoły.

Szanowni Mieszkańcy.
Szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia budowy nowej szkoły w Mysłakowicach w ciągu 2 lat mimo wielu trudności i niesprzyjających warunków konsekwentnie realizujemy podjęte zadanie. Trwają kolejne etapy budowy, pierwszy obejmuje wykonanie drogi od ul. Sułkowskiego oraz drogi wewnętrznej (łączącej ul. Sułkowskiego z ul. Wojska Polskiego) wraz z placem manewrowym i parkingami, oświetleniem zewnętrznym drogi oraz instalacją odwodnieniową wraz z wpustami. Drugi obejmuje budowę siłowni zewnętrznej fitness wraz z zagospodarowaniem terenu w południowej części. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 10 urządzeń: - biegacz – 1 szt. - orbitrek – 1 szt. - wioślarz – 1 szt. - krzesło do wyciskania – 1 szt. - prasa nożna – 1 szt. - ławka – 1 szt. - poręcze – 1 szt. - prostownik – 1 szt. - rower – 1 szt. - motyl – 1 szt. wraz z humusowaniem i zasianiem trawy na powierzchni 95m2.
Z pewnością będzie to nowoczesny obiekt spełniający wszystkie wymogi techniczne i edukacyjne.