Ułatwienia dostępu

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 608, 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 608, 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2 - więcej