Ułatwienia dostępu

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 341 położonej w Mysłakowicach, przy ul. Nadbrzeżnej 37

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 341 położonej w Mysłakowicach, przy ul. Nadbrzeżnej 37 - więcej