Ułatwienia dostępu

Remont ulicy Czarny Strumień w Łomnicy.

Szanowni Mieszkańcy Łomnicy.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 115164D i 115165D – ul. Czarny Strumień i ul. Górna w Łomnicy. Realizatorem zadania jest Firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Koszt robót to 2 768 537,79 zł-. W zakresie prac przewidziano remont jezdni i części zjazdów, projekt przewiduje warstwę wiążącą gr. 5 cm po zagęszczeniu oraz warstwę ścieralną gr. 4 cm, wszystko będzie wzmocnione krawężnikami betonowymi, wykonane zostaną również pobocza z kruszywa naturalnego, przewidziano wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W dniu dzisiejszym trwa korytowanie drogi, montaż urządzeń deszczowych oraz pomiary i weryfikacja zjazdów do prywatnych posesji. Informujemy, że dojazd do prywatnych posesji na czas trwania remontu odbywa się od strony ulicy Rybnej poprzez ulicę Lipową oraz od strony Ziębiej Góry w Łomnicy. Przepraszamy mieszańców za chwilowe utrudnienia w dojeździe do swoich gospodarstw.