Ułatwienia dostępu

Zakończył się remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach.

Prace dotyczyły odświeżenia ścian wewnętrznych poprzez zabiegi oczyszczające, gruntujące oraz malowanie. Wymieniono również stare oświetlenie, zamontowaniu 11 nowych lamp ledowych, dzięki czemu w kapicy zrobiło się jaśniej i przestronniej. Środki na powyższy cel pochodziły głównie z Funduszu Sołeckiego wsi Mysłakowice. Przeprowadzony remont jest kontynuacją prac, jakie są sukcesywnie przeprowadzane na terenach cmentarzy komunalnych Gminy Mysłakowice. W ostatnim czasie w Mysłakowicach był przeprowadzony remont ogrodzenia zewnętrznego a wcześniej wymieniono jedną z bram wjazdowych. Cmentarz komunalny w Łomnicy zaś zyskał, tak potrzebną - nową powierzchnię oraz kompleksową zmianę wizerunku poprzez wymianę znacznej części ogrodzenia, utwardzenie placu parkingowego oraz gruntowne uporządkowanie terenu.