Ułatwienia dostępu

Informacji dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w terminie od 1 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023r.

Wszystkim rolnikom przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

WZORY WNIOSKÓW wraz z załącznikami dostępne są:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl),
 • na stronie internetowej Gminy Mysłakowice www.myslakowice.eu, w zakładce „Aktualności”,
 • w pokoju 17 (I piętro) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice – pokój 1 (parter).

Poniżej do pobrania:

 • Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023 r - pobierz
 • Wzór wniosku akcyza - pobierz
 • Wzór wniosku akcyza 2023 świnie, owce, kozy, konie - pobierz
 • Zestawienie faktur – AKCYZA - pobierz
 • Oświadczenie na wniosek strony kpa art. 75 AKCYZA - pobierz
 • Oświadczenie i zgoda AKCYZA - DRUK - pobierz