Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Karpnikach

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Karpniki, że w dniu 7 września 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali widowiskowo-sportowej w Karpnikach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Zmiana Funduszu Sołeckiego na rok 2023;
3. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie zebrania.
                                                                 Sołtys wsi Karpniki
                                                                    Karolina Jaruga