Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Mysłakowicach

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Mysłakowice, że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                                       Sołtys wsi Mysłakowice
                                                                                            Krystyna Śliwka