Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Wojanów-Bobrów

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Wojanów - Bobrów, że w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wojanowie odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                  Sołtys Sołectwa wsi
                                                                  Wojanów - Bobrów
                                                                      Marlena Ożga