Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Strużnicy

 Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Strużnica, że w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Strużnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                      Sołtys wsi Strużnica
                                                          Andrzej Wysoczański - Pietrusiewicz