Ułatwienia dostępu

Informacja dla mieszkańców dot. dofinansowania z programu „Ciepłe mieszkanie”

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Mysłakowice do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. „Ciepłe mieszkanie” Wójt Gminy Mysłakowice zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych dofinansowaniem o złożenie wstępnej deklaracji, zamiaru uzyskania dotacji z programu w latach 2023-2025.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1, w terminie do 31 października 2023 r., w godzinach pracy urzędu.

Mysłakowice, dnia 04.10.2023 r.

deklaracja