Ułatwienia dostępu

Kolejne środki na budowę szkoły dla Gminy Mysłakowice

Szanowni Państwo budowa nowej szkoły to jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań w historii Gminy Mysłakowice.
Budowa zbliża się ku końcowi. Aktualnie trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego, budową siłowni zewnętrznej oraz prace wykończeniowe w głównym budynku szkoły. Jednak, aby zakończyć całość działań Wójt Gminy Mysłakowice w miesiącu wrześniu i październiku wystąpił do ministerstwa o kolejne środki, które pozwolę zakończyć inwestycję. W ramach VI i VIII edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł na realizację zadania związanego z wykończeniem budynku szkoły w osiach B01-B09 w zakresie wykonania instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej wraz z tynkami, 8 000 000 zł na budowę zewnętrznego kompleksu boisk przy szkole wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Również w ramach złożonych wniosków Gmina Mysłakowice otrzymała dofinasowania w kwocie 1 000 000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kontynuację zadania.
Na dzień dzisiejszy suma pozyskanych środków to kwota 43 840 900 zł.
W imieniu mieszkańców Gminy Mysłakowice składamy serdeczne podziękowania za pomoc i życzliwość w realizacji tak ważnego i priorytetowego dla gminy zadania Pani Minister Marzenie Machałek – pełniącą funkcję Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.