Ułatwienia dostępu

Jesień dla rolnika

Czas jesieni to okres, w którym gospodarstwa rolne zaczynają przygotowywać się do zakończenia prac rolnych na polu. Koniec żniw nie oznacza jednak końca prac w gospodarstwie rolnym, jest wiele zadań, które rolnik musi jeszcze wykonać. Ważne natomiast jest to, aby wszystkie te prace wykonane zostały jeszcze przed zimą. Żniwa to czas, w którym maszyny rolnicze pracują bardzo intensywnie. Dlatego jesienią konieczne jest sprawdzenia stanu technicznego ciągników czy kombajnów. Wszystkie części do ciągników powinny być dokładnie sprawdzone. W przypadku awarii czy usterki, zużyte części maszyn i urządzeń rolniczych muszą zostać wymienione na nowe. Dodatkowo wszystkie maszyny, które będziemy używać jesienią, muszą być odpowiednio przygotowane do zimowania tak, aby nadchodzące niskie temperatury nie wpłynęły na ich stan techniczny, a tym samym, aby wiosną były
gotowe do pracy. Potrzebne będą tu wszelkiego rodzaju materiały konserwacyjne. Odpowiednie zabezpieczenie maszyn przed zimą jest bardzo ważne. Przede wszystkim należy je zabezpieczyć przed zimowymi warunkami atmosferycznymi. I dotyczy to wszystkich sprzętów używanych przez rolnika w jego gospodarstwie. Jesień to również czas siewu wielu roślin ozimych. To także czas planowania i przygotowania do nowego sezonu. Wszystko po to, aby kolejny sezon rolny przebiegł równie efektywnie jak ten, który właśnie mija. Trzeba jednak wiedzieć, że w rolnictwie jesień to dość krotki okres. Kalendarz rolniczy bowiem znacznie rożni się od tego typowego. Początek i koniec każdej pory roku wyznaczają konkretne wydarzenia. Początek jesieni w większości gospodarstw rolnych to koniec żniw. Często początek jesieni w rolnictwie określany jest jako czas, w którym dojrzewają kasztany. Natomiast
koniec jesieni to początek pierwszych przymrozków. Dlatego planując prace okopowe i jesienne należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
- pamiętać o odpowiednim ubiorze - należy zakładać ubrania przylegające do ciała z zapiętymi rękawami oraz bez zwisających elementów — zmniejszy to ryzyko pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn; buty powinny być dopasowane i dobrze zawiązane, z protektorową podeszwą, zabezpieczającą przed poślizgnięciem - nie spieszyć się, być skoncentrowanym na wykonywanej czynności, robić przerwy na odpoczynek, zrezygnować z pracy, jak jest się chorym, zmęczonym, zestresowanym lub pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych albo odurzających - ograniczyć dźwiganie, czyli stosować wózki lub inne urządzenia, które pozwolą wyeliminować ręczne
podnoszenie i przenoszenie ciężkich rzeczy - podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy pamiętać o odzieży ochronnej, czyli ,kombinezonie, butach, rękawicach, okularach, masce lub półmasce ochronnej z pochłaniaczem - wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony, uszkodzone lub niekompletne osłony, należy zastąpić nowymi - niedopuszczalne jest przebywanie osób między ciągnikiem a maszyną współpracującą oraz wchodzenie na dysze, zaczepy, ramy i inne części ciągnika, przyczepy lub maszyny rolnicze w czasie ich pracy i transportu - bez nadzoru nie można pozostawić uruchomionych ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych, w przypadku konieczności opuszczenia tych urządzeń niezbędne jest wyłączenie jednostki napędowej i odpowiednie zabezpieczenie przed uruchomieniem - na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach, niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów - niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych podczas pracy maszyn rolniczych, a zwłaszcza
dzieci, wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii - należy dbać o bezpieczeństwo dzieci - aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom rodzice powinni dużo rozmawiać z dziećmi o grożących im niebezpieczeństwach i o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie rolnym oraz jak powinny postępować w sytuacji zagrożenia.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Specjalista PT KRUS w Jeleniej Gorze
źrodło: www.krus.gov.pl, internet. broszury prewencyine KRUS