Ułatwienia dostępu

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny edycja 2023/2024 ETAP GMINNY – GMINA MYSŁAKOWICE

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024 ETAP GMINNY – GMINA MYSŁAKOWICE
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
Termin składania prac do 20.11.2023 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice lub u opiekunów MDP Łomnica (tj. Monika Malec, Michał Mysza).
Organizatorzy etapu gminnego tj. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łomnicy przy współpracy z Zarządem Gminnym ZOSP RP w Mysłakowicach zapraszają wszystkie dzieci z naszej Gminy do udziału. Przewidywane nagrody.


Ze strażackim poważaniem,
Organizatorzy

 

1. Informacja 

2. Formularz zgłoszeniowy