Ułatwienia dostępu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach ogłasza nabór na składanie kart projektu związanych z realizacją programów profilaktycznych

INFORMACJA!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach ogłasza nabór na składanie kart projektu związanych z realizacją programów profilaktycznych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024.
Karty projektu mogą być składane jedynie na wzorcowym formularzu stanowiącym (załącznik nr 1) regulaminu znajduje się na stronie : https://www.myslakowice.eu/index.php/dla-mieszkanca/gminna-komisja-alkoholowa
Termin składania kart projektu wyznaczony został do 24 listopada 2023 roku.
Karty projektu należy składać bezpośrednio u pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Katarzyny Makowskiej – pokój nr 4 bądź w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 1 z dopiskiem: karta projektu, pełnomocnik ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, Katarzyna Makowska.

Regulamin wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Mysłakowicach znajduje się na stronie: https://www.myslakowice.eu/images/komisja_alkoholowa/regulamin%20kart%20projekt%C3%B3w.pdf