Ułatwienia dostępu

II nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach KPO.

Nabór rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r.

Będzie się odbywał z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/).

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.
Budżet przewidziany na ten nabór to 250 mln zł.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na wymianę pokryć dachowych z azbestu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:

  • Umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich.
  • Zmniejszono liczbę załączników do wniosku.
  • Wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni.
  • Wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Szczegóły
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach MRiRW oraz ARiMR:
MRiRW - link 
ARiMR - link