Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.13.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, działki nr 346/1 w Gruszkowie

Wykaz nr RGK.6840.13.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, działki nr 346/1 w Gruszkowie - więcej