Ułatwienia dostępu

Komunikat w sprawie likwidacji Związku Stowarzyszeń Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mysłakowicach

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Delegaci Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach z siedzibą w Mysłakowicach, w dniu 23.10.2023 r. podczas Gminnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo-Likwidacyjnego Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach jednogłośnie podjął decyzję o rozwiązaniu Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach z dniem 23.10.22023 r. oraz o wszczęciu procesu Likwidacji Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach.

Likwidatorem Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach został ustanowiony Pan Czesław Bureś.

Podstawa: uchwały z dnia 23.10.2023 r. Gminnego Zjazdu Sprawozdawczo-Likwidacyjnego Delegatów Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach:
- Nr 4/2023 w sprawie rozwiązania Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach,
- Nr 5/2023 w sprawie powołania Likwidatora,
- Nr 6/2023 w sprawie przeznaczenia majątku stowarzyszenia oraz wyznaczenia miejsca
- Nr 7/2023 w sprawie przechowywania dokumentów stowarzyszenia.

Likwidator wzywa do zgłoszenia ewentualnych wierzytelności w stosunku do Gminnego Zrzeszenia LZS w Mysłakowicach na adres: 58-533 Mysłakowice ul. Fabryczna 2/1, w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości treści niniejszego ogłoszenia.

Likwidator:
Czesław Bureś