Ułatwienia dostępu

„Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice na okres 01.01.2024 -31.12.2025".

Szanowni Państwo odbiór odpadów komunalnych to jedno z najważniejszych zadań gminy wpływających na życie i estetykę gminy. Odpady stają się coraz większym wyzwaniem dla środowiska, rządów i społeczeństw. Produkujemy ogromną ilość opadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Aby temu zapobiegać, wprowadza się prawne regulacje, segregację odpadów oraz edukację społeczeństw. „Gospodarka odpadami jest coraz droższa, na co samorządy nie mają żadnego wpływu. Wpływa na to bowiem przyjmowane obecnie przez rząd prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Koszty zagospodarowania rosną z roku na rok w zastraszającym tempie. Popyt na surowce wtórne jest wciąż niski, podczas gdy podaż nieustannie rośnie m.in. dzięki obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych na pięć frakcji. Mimo ogromnego wzrostu cen Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman w środę podpisał umowę na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice na okres 01.01.2024 -31.12.2025". Zadanie będzie realizowała dotychczasowa firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. z Jawora.