Ułatwienia dostępu

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2023 r. w/s podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2023 w/s ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w

Więcej