Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.10.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Dąbrowicy nr 36

Wykaz nr RGK.6840.10.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Dąbrowicy nr 36 - więcej