Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną"

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.”

Konkurs ma na celu wyłonienie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną na rzecz mieszkańców gminy Mysłakowice oraz udzielenie dotacji na ich realizację.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb poprzez rozwój kultury fizycznej na terenie gminy, stworzenie dzieciom i młodzieży wiejskiej warunków do uprawiania sportu, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadań w 2024 r.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.

Termin składania ofert: 28.12.2023 r. do godz. 14:00

Więcej informacji w załącznikach.