Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Mysłakowicach

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Mysłakowice, że w dniu 6 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023;
3. Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie zebrania.
                                                      Sołtys wsi Mysłakowice
                                                           Krystyna Śliwka