Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.1.2024 o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej nr 15 położonej w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej nr 7

Wykaz nr RGK.6840.1.2024 o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej nr 15 położonej w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej nr 7 - więcej