Ułatwienia dostępu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2024 rok

Wszystkim rolnikom przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do
31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

WZORY WNIOSKÓW wraz z załącznikami dostępne są:
- na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl),
- na stronie internetowej Gminy Mysłakowice www.myslakowice.eu, w zakładce „Aktualności”,
- w pokoju 17 (I piętro) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice – pokój 1 (parter).

Referat Gospodarki Komunalnej – styczeń 2024 r.

Poniżej do pobrania:
Procedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_2024_r
Wniosek_akcyza_2024
Zestawienie faktur – AKCYZA
oświadczenie na wniosek strony kpa art. 75 AKCYZA
Oświadczenie i zgoda AKCYZA - DRUK