Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Krogulcu

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Krogulec, że w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 16.30 w lokalu gminnym w budynku Krogulec 17 odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.
                                                                 Sołtys Sołectwa wsi
                                                                         Krogulec
                                                                    Iwona Dragsić