Ułatwienia dostępu

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Informujemy rolników naszej gminy o możliwości zgłoszenia udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Termin zgłoszenia chęci udziału w konkursie upływa 25 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety

rolne