Ułatwienia dostępu

Kolejne inwestycje drogowe do realizacji.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.
Szybkimi krokami zbliża się wiosna, czas na realizację kolejnych ważnych i potrzebnych dla mieszkańców inwestycji gminnych. W miesiącu lutym skupiliśmy się na przygotowaniu pełnej dokumentacji i ogłoszeniu kilku przetargów na zaplanowane zadania. W wyniku postępowania przetargowego w najbliższym czasie rozpoczniemy realizację:
1. Przebudowy drogi gminnej nr 115161D - ul. 1 Maja w Mysłakowicach, Wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, wartość zadania 4 272 357,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Przebudowy ul. Łokietka wraz z ul. Górską w Mysłakowicach, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer, Ul. Klonowa 5, 58-508 Łomnica, wartość zadania 343 938,63 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.
3. Przebudowy drogi gminnej ul. Poprzeczna w Łomnicy, Wykonawca Jeltech Sp. z o.o., ul. Norwida 3, 58-573 Piechowice, wartość zadania 1 261 952,33 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.
W planach są już kolejne drogi. Jednak, aby móc starć się o środki zewnętrzne na zadania, gmina zleciła wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymienionych dróg:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej łącznika pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Czerwony Dworek w Mysłakowicach, Wykonawca Igor Pieńkos PRO-DeSK ul. Morcinka 39/24, 58-500 Jelenia Góra, wartość zadania 19 557,00 zł brutto.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy - dz. nr 679/6, Wykonawca Igor Pieńkos PRO-DeSK ul. Morcinka 39/24, 58-500 Jelenia Góra, wartość zadania 29 397,00 zł brutto.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w Bobrowie, Wykonawca Igor Pieńkos PRO-DeSK ul. Morcinka 39/24, 58-500 Jelenia Góra, wartość zadania 12 177,00 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Wojanów – Bobrów.