Ułatwienia dostępu

Program Stypendialny Horyzonty

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty!


Uczniów i uczennice z małych miejscowości, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach, zapraszamy do zgłaszania się do Stypendium Horyzonty. Uczniów z naszego województwa szczególnie zapraszamy do Wrocławia – do VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 10. W ramach stypendium uczniowie otrzymują wsparcie finansowe przez całą szkołę średnią w postaci:
• finansowania opłat za bursę, wyżywienia i komunikacji miejskiej w mieście nauki
• wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie
• dodatkowych kursów językowych
• indywidualnego wsparcia w rozwijaniu pasji, wiary we własne możliwości i w wyborze dalszej drogi

Ponadto w każdym mieście pracują koordynatorzy regionalni, który organizują cykliczne spotkania scalające społeczność stypendialną i dające możliwość poznania miasta, a także utrzymuje indywidualny kontakt ze stypendystami oraz wspiera ich na każdym etapie. To wszystko zapewnia program Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków.

Zgłaszać się można do 31.03, a więcej informacji znajduje się na stronie: www.efc.edu.pl/programy/horyzonty

więcej