Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Mysłakowicach

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Mysłakowice, że w dniu 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Uchwała ws. ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej;
3. Konsultacje w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Mysłakowicach imienia Emila Pyzika;
4. Wysłuchanie opinii mieszkańców dot. sprzedaży szkoły;
5. Sprawy różne;
6. Zamknięcie zebrania.
                                                                             Sołtys wsi Mysłakowice
                                                                                 Krystyna Śliwka