Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Łomnicy

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Łomnica, że w dniu 23 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łomnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Uchwała ws. ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.
                                                                           Sołtys wsi Łomnica
                                                                            Zbigniew Kuczaj