Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice w 2021 r.,
na podstawie Uchwały Nr XXXII/221/21 z dnia 24.02.2021 r. w/s udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice na 2021 r., dotację otrzymuje:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu – na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela – etap I” – kwotę: 20 000 zł.

uchwała